En el nostre projecte Guardabosc elaborat pel col.legi Paidos i que parteix d’una iniciativa innovadora de conselleria, intentem arrimar la natura als nostres alumnes per a aquest projecte els alumnes de 4º han utilitzat la guía didáctica de Conselleria i han anat afegint activitats que pugueren ser interessants per als xiquets de primària:

Han investigat sobre els incendis en la nostra localitat i a més han visitat les zones afectades per a apreciar com es produeix la regeneración forestal. Han vist l’evolució a través de les gràfiques realitzades per la generalitat valenciana

https://www.canva.com/design/DAFakmV–mw/fhnbUWrIwaKHGOMLULbMGg/view?utm_content=DAFakmV–mw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=viewer

 

Han elaborat cartells de prevenció

A més han investigat sobre la flora i fauna del parc  Natural del Montgó i han creat còdigs QR per a poder accedir a tota aquesta información des del mòbil.

https://www.canva.com/design/DAFdY_3uVT8/61k8BJFZ-IWrB5JA-YyCag/view?utm_content=DAFdY_3uVT8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&authuser=0

Han elaborat un mapa de google amb els punts de les coordenades on poden trobar la flora autóctona del nostre parc.

https://www.google.com/maps/@38.8199777,0.101684,17z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1X9jMkG53_7ezJc76wI_c0UclV7gjZCs?hl=es-ES&entry=ttu

 

També han visitat el parc natural del Montgó amb els alumnes de 6º i han rebut xarles per part del Bosc de Diana en Dénia. (FOTOS)

Han creat formularis de google amb una búsqueda del tresor per a fer més didáctica l’experiència en el parc.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4rZuiQaojZMLtLFeLVtffk5mU-2uKUKJ-vpFWy9V0yYzTWw/viewform

Per últim en l’excursió a Jesús pobre pel “coll de bous” visitarem una faixa artifical per a evitar els incendis forestals que puguen arribar fins a les cases i han valorat l’importància de mantindre els nostres boscos a nivel climàtic.